Община Плевен е преизпълнила плана за приходите от местни данъци и такси

Община Плевен е преизпълнила плана за приходите от местни данъци и такси

BOBSTH 12:29:01 16-02-2022
PP1225BO.008
Плевен - кмет - отчет

Община Плевен е преизпълнила плана за приходите от местни данъци и такси


Плевен, 16 февруари (Елина Кюркчиева, БТА)
Община Плевен е преизпълнила плана за приходите от местни данъци и такси за миналата година. Това се посочва в отчета на кмета Георг Спартански за втората година от управленския му мандат 2019-2023 г. Документът е внесен за разглеждане в постоянните комисии на Общинския съвет.
В отчета се отбелязва, че приходите от данъка върху недвижими имоти са изпълнени на 105 процента, от таксата за битови отпадъци - 102 процента, от патентния данък - 116 процента, и т.н. В сравнение с 2020 г. събираемостта от местните налози е с 3 678 000 лв. повече, а спрямо 2019 г. - с близо 2 млн. лв. повече.
В отчета до съветниците кметът Георг Спартански акцентира, че през 2021 г. са продължили усилията за справяне с предизвикателствата на пандемията от COVID-19. Ситуацията е била усложнена и с повишаване на цените на електроенергията, на стоки и услуги. По тази причина определени изпълнители в процедури за възлагане на обществени поръчки са отказвали изпълнение на сключените договори, поради невъзможност да се справят с увеличените разходи.
Въпреки наложените противоепидемични мерки, ограничените ресурси и необходимостта от стриктно изпълнение на несвойствени задачи, през 2021 г. общинската администрация е осигурила непрекъснатост в изпълнението на възложените функции и е извършила значителен обем от дейности за постигане на целите, визирани в Програмата за управление за мандата 2019-2023 г., се посочва още в отчета.
В отделни точки в отчета са посочени и дейностите на община Плевен в съответните сфери - икономика; масов градски транспорт и транспортна инфраструктура; устройство на територията; обществен ред и сигурност; здравеопазване; социална среда; подобряване на условията за образование; развитие на условията за спорт и отдих; опазване на културно-историческото наследство; култура и туризъм; административно обслужване.
Отчетът ще бъде представен от кмета на предстоящата февруарска сесия на Общинския съвет в Плевен.


/ПП/